Τιμή Χρυσού

Τιμές Χρυσού - Gold Price

  • Τιμή Καθαρού Χρυσού (24Κ) : 54.00 EURO/GR
  • Τιμή Χρυσού 916 (22Κ) : 48,30_51,30 EURO/GR
  • Τιμή Χρυσού 750 (18Κ) : 39.00 _42.00 EURO/GR
  • Τιμή Χρυσού 585 (14Κ) : 29,60_332,80 EURO/GR
  • Τιμή Χρυσού 375 (9Κ) : 17,70_21.00 EURO/GR
  • Ασήμι (καθαρό 1000) : 400.00 EURO/KG
  • Πώληση Χρυσής Λίρας / Sell Gold Sovereign : 425.00EURO
  • Αγορά Χρυσής Λίρας / Buy Gold Sovereign : 416.00 EURO

* Τελευταία Ενημέρωση 17/05/2022

Η τιμή του χρυσού είναι μία παγκοσμίως και καθορίζεται από τους επίσημους δείκτες, οι οποίοι και μεταβάλλονται καθημερινώς ακόμα και μέσα στην ίδια ημέρα.

Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην πώληση και αγορά χρυσού. Θα πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε αξιόπιστες και έντιμες επιχειρήσεις που έχουν εμφανώς αναρτημένη την τρέχουσα τιμή χρυσού, την οποία ανανεώνουν καθημερινά. Κάθε συναλλαγή πρέπει να γίνεται με όλους τους νόμιμους τύπους, με λεπτομερείς όρους και με βάση αυτή την τιμή.

 

Τι επηρεάζει την τιμή χρυσού

Η τιμή χρυσού επηρεάζεται κυρίως από τις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις που επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε περιόδους που κυριαρχεί η αβεβαιότητα, ανεβαίνει ο πληθωρισμός και δεν υπάρχει ρευστότητα, η τιμή του χρυσού ανεβαίνει. Αυτό συμβαίνει επειδή οι επενδυτές αναζητούν ένα σταθερό μέσο συναλλαγών και διασφάλισης του πλούτου, το οποίο δεν χάνει ποτέ την αξία του.

Το ίδιο ισχύει και σε περιόδους, στις οποίες συμβαίνουν σοβαρές κρίσεις σε υγειονομικό επίπεδο ή σε επίπεδο ασφαλείας, όπου υπάρχει η επιφύλαξη ότι το χρήμα θα απωλέσει σημαντικό μέρος της αξίας του λόγω του πληθωρισμού.

Όποιος πουλήσει τον χρυσό του σε αυτές τις περιστάσεις, θα βγει ιδιαίτερα κερδισμένος, αφού η τιμή που θα λάβει θα είναι πολύ υψηλή.

 

Αγορά και τιμή χρυσού στο Αθηναϊκόν Ενεχυροδανειστήριο

Στο Αθηναϊκόν Ενεχυροδανειστήριο η τιμή του χρυσού είναι αναρτημένη σε περίοπτη θέση, ώστε να διασφαλίζεται η σαφήνεια και ο έλεγχος κάθε συναλλαγής και να γνωρίζετε ακριβώς τι να περιμένετε.

Ανεξάρτητα, πάντως, από την τιμή του χρυσού, οι εκτιμητές μας δεν μένουν απλά στο να ζυγίσουν το τιμαλφές σας και να σας δώσουν μια τιμή με βάση το βάρος του σε χρυσό. Κάνουν κάτι πολύ πιο δύσκολο που μόνο μια επιχείρηση με γνώσεις και εμπειρία μπορεί να το κάνει. Εκτιμούν το κόσμημα ή το πολύτιμο αντικείμενό σας ως σύνολο και σας προτείνουν μια τιμή πολύ υψηλότερη από την τιμή του χρυσού που θα δείτε αναρτημένη.

Έτσι, είστε διπλά κερδισμένοι είτε υπογράφοντας μια σύμβαση ενεχύρου είτε πωλώντας το πολύτιμο αντικείμενό σας, κάτι που σας συμφέρει από κάθε άποψη.