ενεχυροδανειστήριο logo

Πώς να κάνετε ασφαλείς συναλλαγές σε ένα ενεχυροδανειστήριο

Η οικονομική και υγειονομική κρίση που βιώνουμε έχει οδηγήσει πολλούς ιδιώτες και επιχειρηματίες να απευθυνθούν σε ένα ενεχυροδανειστήριο, για να αποκτήσουν άμεσα μετρητά είτε με πώληση είτε με ενεχυρίαση κάποιου αντικειμένου.

Κατά την ενεχυρίαση ενός κινητού αντικειμένου, ο ενεχυριαστής υπογράφει σύμβαση ενεχύρου με τον δανειστή, παραδίδοντάς του ένα αντικείμενο μεγάλης αξίας, με αντάλλαγμα άμεσα χρήματα. Εφόσον στο συμφωνηθέν διάστημα του επιστρέψει τα χρήματα μαζί με τους τόκους, τότε το ενεχυροδανειστήριο του επιστρέφει το αντικείμενο. Διαφορετικά, περνάει στην κυριότητα του.

Στα ενεχυροδανειστήρια λαμβάνει, επίσης, χώρα και αγορά χρυσούμεταχειρισμένων κοσμημάτων και ρολογιών.

Το θέμα σε τέτοιες συναλλαγές είναι να συμβληθείτε με αξιόπιστες επιχειρήσεις, οι οποίες σέβονται τον πελάτη τους και πληρούν όλα τα κριτήρια νομιμότητας. Πώς θα το πετύχετε αυτό; Διαβάστε παρακάτω όλα όσα πρέπει να προσέξετε.

 

 

Άδεια λειτουργίας

Βεβαιωθείτε ότι το ενεχυροδανειστήριο έχει την άδεια λειτουργίας αναρτημένη σε εμφανές σημείο. Μόνο έτσι θα είστε βέβαιοι ότι συνεργάζεστε με επιχείρηση που τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου. Οι προϋποθέσεις του νόμου επιτάσσουν συγκεκριμένα επιτόκια, αλλά και υποχρεώσεις του δανειστή όσο καιρό διαθέτει το αντικείμενο, όπως τη σωστή και ολοκληρωμένη φύλαξή του. Οι επιχειρήσεις χωρίς άδεια λειτουργίας δεν ελέγχονται και μπορεί να σας οδηγήσουν στην υπογραφή συμβάσεων με ειδεχθείς όρους.

Εκτίμηση του τιμαλφούς

Την περισσότερη προσοχή πρέπει να τη δώσετε στο θέμα της εκτίμησης του κοσμήματος, του ρολογιού ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου που ενεχυριάζετε. Η τιμή που θα λάβετε για αυτό έχει να κάνει με την τιμή εκτίμησης, κάτι που προκύπτει από τους εκτιμητές του ενεχυροδανειστηρίου.

Καλό είναι να κάνετε πρώτα μια έρευνα αγοράς, ώστε να γνωρίζετε την αγοραία αξία του κινητού πράγματος. Στη συνέχεια, απευθυνθείτε σε ένα ενεχυροδανειστήριο, το οποίο εκτιμάει τα τιμαλφή με βάση τη συνολική τους αξία και όχι μόνο το ποσοστό χρυσού.

Έτσι, θα πετύχετε πιο ευνοϊκή τιμή, η οποία σε συνδυασμό με τα νόμιμα επιτόκια θα αυξήσει το ποσό των μετρητών που μπορείτε να λάβετε.

 

 

Γραπτές εγγυήσεις

Ακομα, προσέξτε έτσι ώστε όλες οι βασικές πληροφορίες να είναι σε γραπτή μορφή. Η τιμή χρυσού θα πρέπει να είναι αναρτημένη σε περίοπτη θέση στην επιχείρηση και να εναρμονίζεται με την τρέχουσα τιμή που καθορίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο και αλλάζει συνεχώς.

Επιπλέον, η σύμβαση ενεχύρου θα πρέπει να καταρτίζεται γραπτώς, ώστε να λάβετε πλήρη γνώση των όρων της, όπως το διάστημα, το ποσό και το επιτόκιο.

Ελέγξετε την αξιοπιστία

Τέλος, ενημερωθείτε σχετικά με το πόσα χρόνια βρίσκεται στον κλάδο το ενεχυροδανειστήριο που θα εμπιστευθεί, βρείτε και διαβάστε κριτικές πελατών του για να μάθετε την δικη τους εμπειρία σε αυτό και για να σχηματίσετε μια εικόνα. Είναι πολύ σημαντικό το ενεχυροδανειστήριο να σέβεται τον άνθρωπο που θα του εμπιστευθεί τα τιμαλφή του και να είναι και πολλά χρόνια στο χώρο αφου αυτό δείχνει αξιοπιστία. Ειδικά την σημερινή εποχή.

Στο Αθηναϊκόν Ενεχυροδανειστήριο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη διαφάνεια κάθε συναλλαγής με τον πελάτη μας προς όφελος και των δύο πλευρών.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να μάθετε περισσότερα.