ενεχυροδανειστήριο logo

Πώς να επιλέξω σωστό ενεχυροδανειστήριο

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, η οικονομική αστάθεια και το πάγωμα των δραστηριοτήτων έχει φέρει πολλούς ανθρώπους, ιδιώτες ή επιχειρηματίες, στα όριά τους. Το να βρει κανείς γρήγορα και εύκολα μετρητά είναι ένα πρόβλημα που συχνά δεν έχει λύση.

Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον το άτομο έχει κάποια κινητά πράγματα μεγάλης αξίας, θα μπορούσε να σκεφτεί ως λύση το ενεχυροδανειστήριο. Με τη σύμβαση ενεχύρου, θα παραδώσει το τιμαλφές του αντικείμενο (όπως για παράδειγμα κάποιο κόσμημα ή ρολόι) και θα λάβει άμεσα μετρητά. Στην προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης του ενεχύρου, θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα μαζί με τα τέλη φύλαξης του αντικειμένου, ώστε να το λάβει πίσω.

Πρόκειται για μία συναλλαγή, η οποία μπορεί να είναι πολύ συμφέρουσα για όποιον έχει άμεση ανάγκη μετρητών για ένα παροδικό διάστημα. Ωστόσο, για να είναι όντως συμφέρουσα, θα πρέπει να απευθυνθεί στο σωστό ενεχυροδανειστήριο, το οποίο πληροί όλους τους κανόνες και εκτελεί νόμιμες συναλλαγές.

Ας δούμε παρακάτω αναλυτικά τι ακριβώς πρέπει να προσέξετε, για να συνεργαστείτε με μια επιχείρηση που σέβεται τους πελάτες της.

Άδεια λειτουργίας

Το πρώτο πράγμα, για το οποίο πρέπει να βεβαιωθείτε, είναι ότι το ενεχυροδανειστήριο έχει σε εμφανές σημείο την άδεια λειτουργίας του. Ο νόμος απαιτεί αυτή να βρίσκεται σε περίοπτη θέση, οπότε πρέπει να τη δείτε μόλις μπείτε. Αλλιώς, θα πρέπει να φύγετε αμέσως, γιατί η επιχείρηση δεν λειτουργεί νόμιμα.

Νόμιμες συναλλαγές

Η σύμβαση ενεχύρου θα πρέπει να καταρτίζεται γραπτά, δηλαδή να υπογράφετε ιδιωτικό συμφωνητικό. Στο συμφωνητικό, θα πρέπει να αναγράφεται με ακρίβεια το επιτόκιο για τον δανεισμό των χρημάτων, η διάρκεια της σύμβασης, το αρχικό ποσό και οι υποχρεώσεις δανειστή και οφειλέτη.

Αν οι όροι της σύμβασης συμφωνηθούν προφορικά, η συναλλαγή δεν είναι νόμιμη και μπορεί στο μέλλον να έχετε σοβαρά προβλήματα να αποδείξετε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί. Συνεπώς, θα πρέπει να επιμένετε να λάβετε όλες τις απαραίτητες αποδείξεις και παραστατικά.

Εκτίμηση τιμαλφών

Πολλά ενεχυροδανειστήρια εκτιμούν το τιμαλφές μόνο με βάση το βάρος του σε χρυσό και άλλα πολύτιμα υλικά και όχι ως αυτοτελή αξία. Έτσι, η τιμή που τελικά δίνουν είναι πολύ χαμηλότερη, αφού δεν εκτιμούν την προστιθέμενη αξία που έχει ένα κόσμημα εκτός από το υλικό του, χάρη στο σχέδιο ή τον κατασκευαστή του.

Είναι, λοιπόν, σημαντικό το ενεχυροδανειστήριο να έχει έμπειρους εκτιμητές, οι οποίοι συνυπολογίζουν όλους τους παράγοντες και σας δίνουν τα χρήματα που πραγματικά αξίζει το πολύτιμο αντικείμενό σας.

Ασφαλής φύλαξη

Σύμφωνα με τον νόμο, το επιτόκιο που πληρώνει ο οφειλέτης στη σύμβαση ενεχύρου είναι αμοιβή για την υποχρέωση φύλαξης των τιμαλφών εκ μέρους του ενεχυροδανειστηρίου. Αυτό σημαίνει ότι το ενεχυροδανειστήριο έχει μία βασική υποχρέωση: να φυλάει αυτό που του έχετε παραδώσει μέχρι να λήξει η σύμβαση ενεχύρου.

Βεβαιωθείτε ότι η φύλαξη γίνεται σε ασφαλή θυρίδα που παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια για όσο καιρό χρειαστεί.

Στο Αθηναϊκόν Ενεχυροδανειστήριο τηρούμε με ευλάβεια όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και χτίζουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να κλείσετε ραντεβού και να σας κάνουμε μια ιδιαίτερα συμφέρουσα πρόταση για το τιμαλφές σας με τη μέγιστη αξιοπιστία.