ενεχυροδανειστήριο logo

Κα Μαριάννα Λ.

Μετά από έρευνα αγοράς κατέληξα στο ΄΄Αθηναϊκό” Ενεχυροδανειστήριο για 2 βασικούς λόγους. Πήρα 280€ πιο πολλά από τη μεγαλύτερη προσφορά που είχα, αλλά ο δεύτερος και βασικότερος λόγος, ήταν η ειλικρίνειά, η ευθύτητα και η ευγένειά τους. Το πιο σοβαρό και με τη μεγαλύτερη πείρα γραφείο στο είδος του.