ενεχυροδανειστήριο logo

Βερόνικα Μ.

Είχαμε πάει σε άλλα  δυο  γραφεία πριν. Εδώ  για ενέχυρο μας  έδωσαν τιμή που οι άλλοι έδιναν για πώληση!!! Ήταν λεπτομερείς και πολύ κατατοπιστικοί , και νιώσαμε  μεγάλη ασφάλεια γιατί τα κοσμήματα μας είναι μεγάλης αξίας  και χρηματικής αλλά  πιο πολύ  συναισθηματικής! Επαγγελματίες και  Ξεκάθαροι!!!!