Αυθεντικός Πίνακας 1978 - ''Χρυσή Αθήνα''

Αυθεντικός Πίνακας 1978 - ''Χρυσή Αθήνα''