ενεχυροδανειστήριο logo

Πιστοποιητικά Διαμαντιών GIA & HRD Reports

Πιστοποιήσεις διαμαντιών: GIA και HRD diamond reports 

Όταν αγοράζετε ένα διαμάντι, είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε την πιστοποίησή του πριν προβείτε στην αγορά. Το πιστοποιητικό είναι ο μόνος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι πληρώνετε τη σωστή τιμή για το διαμάντι που διαπραγματεύεστε.

Οποιοδήποτε διαμάντι από έναν αξιόπιστο πωλητή θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό, το οποίο θα περιγράφει ποιότητες όπως το χρώμα και τη διαύγεια, καθώς και τις αναλογίες του διαμαντιού.

Πιστοποίηση GIA

Μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες και αξιόπιστες πιστοποιήσεις είναι το Gemological Institute of America (GIA, για συντομία).

Η πιστοποίηση διαμαντιών GIA είναι μια αναφορά που βαθμολογεί ένα διαμάντι σε πολλά βασικά χαρακτηριστικά. Η πιστοποίηση GIA βαθμολογεί τα 4 C – Καράτια, Χρώμα, Διαύγεια και Κοπή. Παρέχει επίσης λεπτομέρειες για το σχήμα και το στιλ του διαμαντιού, τις αναλογίες του και τυχόν αξιοσημείωτα εγκλείσματα.

Τι είναι τα πιστοποιημένα διαμάντια GIA;
Τα διαμάντια με πιστοποίηση GIA είναι η πιο ασφαλής αγορά και αυτό συμβαίνει επειδή το GIA είναι γνωστό ως ένα από τα πιο αξιόπιστα και συνεπή εργαστήρια βαθμολόγησης, πράγμα που σημαίνει ότι ο βαθμός τους ανταποκρίνεται στην ποιότητα του διαμαντιού.

Πώς βαθμολογούν τα διαμάντια GIA;
Το GIA είναι ένα ανεξάρτητο εργαστήριο για την πιστοποίηση διαμαντιών. Δεν έχει κανένα οικονομικό μερίδιο στα διαμάντια που περνούν από το εργαστήριό και λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλιστεί η ανωνυμία και η πλήρης αντικειμενικότητα στις αναφορές του. Όπως εξηγεί η GIA, τα διαμάντια βαθμολογούνται ανώνυμα, χωρίς οι βαθμολογητές να γνωρίζουν την προέλευση ή την ιδιοκτησία τους, και οι βαθμολογητές δεν ενημερώνονται για προηγούμενες βαθμίδες που μπορεί να έχουν εκχωρηθεί στα διαμάντια που εξετάζουν.

Αυτό σημαίνει ότι με μια αναφορά GIA, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι λαμβάνετε μια δίκαιη και ακριβή πιστοποίηση των ιδιοτήτων του διαμαντιού. Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί για να απομακρύνει κάθε κίνδυνο μεροληψίας ή ανακρίβειας, ώστε, ως αγοραστές διαμαντιών να είστε σίγουροι ότι παίρνετε αυτό που πληρώνετε.

Το πιο σημαντικό μέρος της διαδικασίας βαθμολόγησης είναι τα 4 C – Cut, Color, Clarity και Carat, Κοπή, Χρώμα, Διαύγεια και Καράτι. Η έκθεση GIA δίνει μια βαθμολογία για καθεμία από αυτές τις ιδιότητες, με αρκετούς βαθμολογητές να εργάζονται ανεξάρτητα για να εξασφαλίσουν μια δίκαιη και ακριβή αξιολόγηση.

Το πιστοποιητικό GIA παρέχει επίσης πληροφορίες για τις αναλογίες του διαμαντιού, κυρίως το βάθος, το πλάτος και το μέγεθος, καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως στίλβωση, συμμετρία, φθορισμό και μια γραφική παράσταση όλων των ελαττωμάτων ή εγκλεισμάτων.

Όταν αγοράζετε ένα διαμάντι, ο πωλητής θα πρέπει να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο από το οποία έχει βαθμολογηθεί το διαμάντι. Το πιστοποιητικό GIA διαθέτει επίσης έναν μοναδικό αριθμό, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επαληθεύσετε την αναφορά στον ιστότοπο του GIA. 

Πιστοποιητικό HRD

Πώς ακριβώς λειτουργεί η πιστοποίηση HRD των διαμαντιών
Το HRD, ή Hoge Raad voor Diamant, είναι ένα ινστιτούτο βαθμολόγησης διαμαντιών που ιδρύθηκε το 1973 στην Αμβέρσα του Βελγίου.

Το HRD έχει μετατραπεί σε ένα ερευνητικό κέντρο που επιτρέπεται να πιστοποιεί διαμάντια σύμφωνα με τα πρότυπα ISO. Διαθέτει το δικό της τμήμα που εντοπίζει και μετρά τα φυσικά διαμάντια, χρησιμοποιώντας κορυφαίες τεχνολογίες και επιστημονικές μεθόδους.

hrd antwerp

Έγγραφα πιστοποίησης διαμαντιών HRD
Γενικά, υπάρχουν δύο τύποι εγγράφων που επικυρώνουν ένα διαμάντι με πιστοποίηση HRD. Το πρώτο είναι το πιστοποιητικό διαμαντιών HRD. Αυτή είναι η κλασική μορφή πιστοποίησης ποιοτήτων διαμαντιών, με βάση τα 4C, δηλαδή σε χρώμα, διαύγεια, αριθμό καρατίων και κοπή. Το δεύτερο είναι η αναφορά αναγνώρισης διαμαντιών HRD. Αυτό είναι ένα έγγραφο χωρίς γραφική παράσταση, για έναν μικρό πολύτιμο λίθο, που ζυγίζει λιγότερο από 1 καράτι.

Για να επιλέξει τους συγκεκριμένους βαθμούς, το HRD ζητά από πολλούς εσωτερικούς γεμολόγους να πιστοποιήσουν ένα διαμάντι. Κάθε ένας από αυτούς εξετάζει την ποιότητα των διαμαντιών ανεξάρτητα, χρησιμοποιώντας καινοτόμο εξοπλισμό. Η βαθμολόγηση που εμφανίζεται στην έκθεση διαμαντιών είναι το αποτέλεσμα της επίτευξης συναίνεσης μεταξύ αυτών των ειδικών. Αλλά η διαδικασία πιστοποίησης δεν τελειώνει εδώ: Το HRD έχει την πρακτική να ελέγχει ξανά τους προηγουμένως επιλεγμένους βαθμούς σε ένα διαμάντι ως προς την ακρίβεια και τη συνάφεια. 

Πώς λειτουργεί το HRD
Όπως και άλλα εργαστήρια ταξινόμησης διαμαντιών, το HRD γενικά βαθμολογεί τα διαμάντια τους με βάση τα τέσσερα C. Καθένα από τα τέσσερα στοιχεία -χρώμα, καράτια, κοπή και διαύγεια- αξιολογείται διεξοδικά.                                                                                                                                 hrd πιστοποιητικό

Όταν ταξινομούν τα διαμάντια τους χρησιμοποιούν μια κλίμακα κοπής που κυμαίνεται από Εξαιρετική έως Κακή. Οι γεμολόγοι τους διερευνούν διεξοδικά τις διάφορες πτυχές που συνιστούν μια κοπή, δηλαδή τη στίλβωση, τις αναλογίες και τη συμμετρία.

Οι αναλογίες είναι χρήσιμες για την περιγραφή της λαμπρότητας του διαμαντιού. Το φινίρισμα των διαφορετικών όψεων του λίθου και η συμμετρία του περιγράφουν πόσο αναλογική είναι υπό ορισμένες συνθήκες και παραμέτρους. Η κλίμακα σε αυτά τα στοιχεία είναι από το Καλό έως το Εξαιρετικό.

Στη συνέχεια οι ειδικοί του HRD προχωρούν στο χρώμα. Η ταξινόμηση του χρώματος εξαρτάται από το εάν το διαμάντι είναι λευκό ή άχρωμο. Το εργαστήριο γενικά βαθμολογεί τα διαμάντια του χρησιμοποιώντας την τυπική χρωματική κλίμακα που κυμαίνεται από D έως Z. Ένα διαμάντι βαθμού D είναι το πιο άχρωμο, ενώ ένα διαμάντι βαθμού Ζ έχει αξιοσημείωτες χρωματικές αποχρώσεις.

Ακολουθεί η αξιολόγηση της διαύγεια του διαμαντιού. Η κλίμακα διαύγειας υποδεικνύει εάν η πέτρα έχει εγκλείσματα. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι αυτές οι ατέλειες επηρεάζουν τη συνολική ποιότητα του διαμαντιού. Επομένως, όσο λιγότερα είναι τα εγκλείσματα, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του διαμαντιού. 

Στο Αθηναϊκό Ενεχυροδανειστήριο οι εκτιμητές μας διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία στην αγορά και πώληση διαμαντιών. Με εμπειρία 42 ετών, είμαστε στη διάθεσή σας να σας συμβουλεύσουμε και να σας βοηθήσουμε στην αγορά ή πώληση πολύτιμων λίθων. Πάντοτε με τα απαραίτητα πιστοποιητικά αυθεντικότητας, καθώς συνεργαζόμαστε με τις κορυφαίες εταιρείες πιστοποιητικών GIA(Gemological Institute of America) και HRD(Hoge Raad voor Diamant) . Καλέστε μας σήμερα στο 210-52-21-418 για να  κλείσετε το ραντεβού σας.